Algemene voorwaarden - ManSee Praktijk Shiatsu en Reiki

Abdijbrink 22
2553 GK Den Haag

06 - 55 357 963

Praktijk voor Reiki en Shaitsu
Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Welkom bij Mansee, praktijk voor Reiki en Shiatsu. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, informeren we je bij deze over onze algemene voorwaarden.


Algemeen
• Massage en therapie valt onder alternatieve geneeswijzen en vervangt niet de reguliere gezondheidszorg.

Aanmelding
 • Klachten van lichamelijke en/of psychische aard, geven vaak aanleiding tot het aanvragen van massage(therapie). De behandelingen worden individueel samengesteld en kunnen derhalve variëren in samenstelling en/of uitwerking.
 • U kunt zonder verwijziging van een arts of specialist bij ons terecht. Indien nodig verwijzen wij door naar andere hulpverleners via uw huisarts.
 • Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven.
 • Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden.
 • U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf of uw kind.
 • Indien u hartproblemen of trombose heeft nemen wij u voor de Shiatsu therapie niet aan.

Afspraken
 • Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uit voeren, wordt een registratie van administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om.
 • Al uw persoonlijke en eventuele medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
 • Alles wat besproken wordt tijdens een behandeling is en blijft vertrouwelijk.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, door onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd. Lukt dit niet, dan wordt het consult toch in rekening gebracht. Wij willen je erop wijzen dat een annulering binnen 24 uur voor ons financiële consequenties heeft omdat de agenda dan vaak niet meer in te vullen is.

Betalingsvoorwaarden
De kosten voor de behandeling kunnen of contact worden voldaan of via een factuur welke binnen 14 dagen na datum van de factuur betaald dient te zijn onder vermelding van het
  factuurnummer. Indien u de behandeling vergoedt krijgt door de zorgverzekeraar krijgt u van ons altijd een factuur.
• Bij niet tijdig betalen, sturen wij een betalingsherinnering. Bovenop het factuurbedrag zal dan  € 5,- administratiekosten in rekening worden gebracht.
Bij betalingsachterstand zijn wij gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Aansprakelijkheid
 • Mansee is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel en andere (blijvende) schade van lichamelijke dan wel psychische aard. Het ontvangen van een behandeling is dan ook geheel op eigen risico van de cliënt.
 • Mansee draagt geen aansprakelijkheid voor het beschadigen of kwijtraken van persoonlijke bezittingen.
 • Mansee behoudt zich het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen, indien er door de cliënt of door verwante personen (huisgenoten, familieleden, vrienden of anderszins) beschadiging plaatsvindt aan eigendommen die toebehoren aan Mansee.
 • De aansprakelijkheid van Mansee, voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

Je hebt een klacht, wat nu?
 1. Allereerst ga het gesprek met mij aan. Wellicht komen we er samen uit. Mocht dit niet lukken dan kan je je wenden tot de VBAG.
 2. Mansee is aangesloten bij VBAG en via de link https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/ Klachten en geschillen | VBAG beroepsvereniging & platform, kan je dit  melden.
 3. Je kunt dan kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je onder andere bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en kan eventueel optreden als bemiddelaar. Conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is elke zorgaanbieder verplicht zijn cliënten toegang te bieden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van VBAG is werkzaam bij Quasir.
 4. Tuchtrecht Complementaire Zorg  (TCZ)
  Is er sprake van een tuchtwaardige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om je klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).  Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met het secretariaat van VBAG via e-mail secretariaat@vbag.nl of per telefoon 040 283 8988 (werkdagen 09.00 – 12.00).

Disclaimer
 • De inhoud van de website van Mansee is met zorg samengesteld.
 • Toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 • Mansee is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op de website beschikbare informatie.

Copyright
Mansee behoudt alle auteursrechten met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, foto’s en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mansee, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
Copyright Mansee 2023
Terug naar de inhoud